Vyberte stranu

Impressum

 

Zodpovednosť za obsah:

Názov:

HDT s.r.o

Lachova 39

85103 Bratislava

IČO 55 185 738

DIČ 212 189 6403

Kontakty:

E-mail: info@najlepsiekuchyne.sk

Mobil: +421 949 245 292

Fotografie a obrázky

Na stránke sú použité fotografie z vlastných zdrojov s výhradným autorským právom.

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ je možné v rámci mojich online služieb zadávať osobné alebo obchodné údaje (e-mailové adresy, mená), je zadávanie týchto údajov používateľom založené na plne dobrovoľnej báze. Využívanie a vykonávanie platieb je technicky možné a dovolené aj bez zadávania týchto údajov resp. po zadaní anonymizovaných údajov či pseudoným. Využívania kontaktných údajov zverejnených v rámci tohto dokumentu alebo porovnateľných materiálov (poštových adries, telefónnych čísel, e-mailových adries a pod.) tretími stranami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne vyžiadané, nie je dovolené. Vyhradzujem si právo podnikať právne kroky voči odosielateľom tzv. spamových e-mailov, ktorí by nerešpektovali tento zákaz.